Pèl·let de fusta biomassa

posted in: Llar | 0

El pèl·let de fusta, és una biomassa o combustible ecològic generat per la recuperació o utilització de subproductes derivats de la fusta (serradures) i catalogat com a combustible de CO2 neutre. Els pèl·lets de fusta es fabriquen amb un 100% de serradura pura.

El nostre pèl·let es produeix mitjançant pràctiques de gestió forestals sostenibles, implantat un PEFC, el que garanteix la conservació dels nostres boscos. Amb el certificat de qualitat DIN+ diferenciem el nostre pèl·let del d’altres productors, ja que es tracta d’un pèl·let de la més alta categoria existent avui dia a Europa.

Utilitzant residus de fusta de la indústria de la fusta de primera transformació, el que significa que és només fusta de qualitat sense cap additiu ni contaminant. Pel que comercialitzem un pèl·let de gran qualitat, aconseguint un combustible altament tecnològic, amb un percentatge de cendres de menys del 0,5% i una combustió completa.

Els pèl·lets de fusta són segurs, nets i estan classificats com a font d’energia d’emissió neutral. Aquesta definició determina el valor de les emissions a l’atmosfera derivades de la combustió, que en aquest cas són neutres, és a dir, que el CO2 emès és igual al CO2 que absorbeixen, durant el seu creixement, les plantes. De manera que el pèl·let de fusta s’inclou dins de la llista de combustibles i energies renovables.

El nostre sac té un pes de 15Kg per tal d’afavorir el seu desplaçament, està preparat específicament per a ser distribuït a les llars i per ser consumit en estufes o petites calderes de càrrega manual. El sac de plàstic és totalment reciclable i es pot dipositar a la deixalleria. Amb la Biomassa apostem per un futur més net.